Service och kalibrering

Vi har certifierade service tekniker för alla våra instrument. Vi erbjuder även ackrediterad kalibrering via partners för instrument dragprovare och hårdhetsmätare. Våra servicetekniker har kontinuerliga utbildningar hos våra leverantörer.