Eltra Elements Cloud

Med Eltra Elements Cloud är du alltid ansluten till alla dina Eltra Elementrac-instrument. Du kan fjärrövervaka och hantera dina instrument från din mobila enhet eller PC. Du kan se realtidsdata, analysframsteg, händelser, inställningar och arbetsförhållanden för ditt instrument.

Var alltid uppdaterad och få besked när det är viktigt.

Till exempel när

– mätningarna är klara
– verksamheten avbryts
– underhåll krävs

Oavsett var du är. På valfri enhet du väljer.

Data visualiseras med en webbapp. De kan nås med en webbläsare från vilken surfplatta, smartphone eller PC som helst.

– granska dina analysresultat
– skapa statistik samt exportrapporter

Lika enkelt som du skulle göra på din Eltra Elementrac-enhet.

Elemental Cloud