Nyheter!

2022-07-01
JK Lab Nordic och BergmanLabora blir ett bolag!

För information till alla våra kunder, fredagen den 1 juli förvärvade det börsnoterade bolaget AddLife alla aktier i JK Lab Nordic AB.

Tanken med detta är att JK Lab Nordic och BergmanLabora under hösten 2022 går samman i ett gemensamt bolag under namnet BergmanLabora. Med denna sammanslagning får vi ett större bolag på den nordiska marknaden med ca 25 medarbetare som stärker upp alla funktioner inom service, sälj och support.

Vår verksamhet kommer löpa på som vanligt under namnet JK LAB Nordic tills sammanslagningen har trätt i kraft. Försäljning, leveranser, ackrediterade kalibreringar och allt annat som berör verksamheten fortsätter som tidigare.
Inga förändringar gällande kontaktuppgifter och ni behåller era kontaktpersoner.

BergmanLabora AB är en av de ledande leverantörer till den svenska laboratoriemarknaden. De tillhandahåller instrument från världens främsta tillverkare av mikroskop, analys- och mätinstrument.
Med detta samgående stärker vi både vår kompetens och våra resurser gällande mikroskop och bildanalys.