JK Lab har varit verksamma i branschen sedan början av -90 talet, vilket innebär att vi besitter en lång erfarenhet och stort kunnande för produkterna Hårdhetsmätare, Dragprovare, Metallografi, Bildanalys, Mikroskop, Hårdhetsprovare, Portabla hårdhetsmätare, Elemental analys samt Service & Kalibrering.

Vi på JK Lab strävar alltid efter ett långsiktigt samarbete med våra kunder vilket vi når genom att erbjuda instrument och förbrukningsmaterial från marknadens ledande tillverkare, samt tillandahållande av en komplett serviceorganisation