Våra produktkategorier

Metallografi

Metallografens uppgift är att göra en kvalitativ och kvantitativ beskrivning och bedömning av metallers mikrostruktur med hjälp av mikroskop. Provbiten kapas, slipas, poleras och etsas och därefter granskas i mikroskop.…

Till produkterna

Till tjänsten

imageOverlay

Hårdhetsmätare

Hårdhet är ett mått på motståndet mot lokaliserad plastisk deformation inducerad genom antingen mekanisk indragning eller nötning. Rockwell Rockwell-metoden mäter det permanenta intrycksdjupet som produceras av en kraft / belastning…

Till produkterna

Till tjänsten

imageOverlay

Dragprovare

Vi erbjuder ett urval av förstklassiga dragprovare från Shimatzu som uppfyller alla produktion- och FoU-krav i utvecklingen av säkrare material och produkter av högre kvalitet. Vi erbjuder universella dragprovare i…

Till produkterna

Till tjänsten

imageOverlay

Elementalanalys

Elementalanalys är en process där ett prov av något material analyseras för sin elementära och ibland isotopiska sammansättning. Elementalanalys kan vara kvalitativ (bestämma vilka element som är närvarande), och det…

Till produkterna

Till tjänsten

imageOverlay

Kalibrering

Vi har sett till att våra tekniker har en djup kunskapsbas inom alla de instrument som vi säljer. Alla våra servicetekniker är certifierade och har kontinuerligt utbildningar hos våra leverantörer…

Till produkterna

Till tjänsten

imageOverlay

Service

Vi har sett till att våra tekniker har en djup kunskapsbas inom alla de instrument som vi säljer. Alla våra servicetekniker är certifierade och har kontinuerligt utbildningar hos våra leverantörer…

Till produkterna

Till tjänsten

imageOverlay