Elementalanalys är en process där ett prov av något material analyseras för sin elementära och ibland isotopiska sammansättning. Elementalanalys kan vara kvalitativ (bestämma vilka element som är närvarande), och det kan vara kvantitativt (bestämma hur mycket av varje är närvarande).

JK Lab har varit aktiva inom elementalanalys sedan 1991 och erbjuder ett komplett program av instrument för noggranna analyser av metaller, legeringar, eldfasta material, malm och en stor mängd andra oorganiska material.

Vi har instrument för analys av kol, svavel, syre, kväve och väte. (CHONS)

ELTRA
ELTRA är en av världens ledande tillverkare av elementanalysatorer för snabb och noggrann analys av fasta material. Våra elementanalysatorer ger skräddarsydda lösningar för ett brett spektrum av prover och koncentrationer. Tusentals nöjda kunder över hela världen är ett bevis på ELTRA-analysatorns kvalitet och tillförlitlighet.

Gå vidare till Eltra