Elementalanalys

C-H-S

ELEMENTRAC CS-i

Den nya kol/svavelanalysatorn ELEMENTRAC CS-i utvecklades för noggrann och säker analys av kol och svavel i oorganiska prover. Analysatorn är utrustad med en kraftfull induktionsugn för provförbränning. Upp till fyra…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CS-d

ELTRAs ELEMENTRAC CS-d är den enda analysatorn på marknaden för bestämning av kol och svavel i organiska såväl som oorganiska prover. För detta ändamål är ELEMENTRAC CS-d utrustad med både…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CS-580

ELTRAs CS-580 är den perfekta analysatorn för samtidig bestämning av kol och svavel i organiska prover. Tack vare provvikter på 500 mg och mer kan även inhomogena material analyseras på…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CS-580A

ELTRAs CS-580A är den perfekta analysatorn för samtidig bestämning av kol och svavel i organiska prover. ELTRAs 580A-analysatorer (A = Autoloader) är utrustade med en automatisk provladdare, vilket möjliggör analys…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CHS-580

ELTRAs CHS-580 är den idealiska analysatorn för samtidig bestämning av kol, väte och svavel i organiska prover. Tack vare provvikter på 500 mg och mer kan även inhomogena material analyseras…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CHS-580A

ELTRAs CHS-580A är den perfekta analysatorn för samtidig bestämning av kol, hydrogen och svavel i organiska prover. ELTRAs 580A-analysatorer (A = Autoloader) är utrustade med en automatisk provladdare, vilket möjliggör…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CW-800

Bestämning av frisatt koldioxid och vatten är ett speciellt krav för kvalitetskontroll inom cement- och kalkindustrin. ELTRAs CW-800-analysator är utformad för en exakt och samtidig bestämning av koldioxid och vatten…

Till produkterna
imageOverlay

ELEMENTRAC CW-800M

ELTRAs CW-800M-analysator är konstruerad för fraktionerad analys av kol och vatten i en enda operation. Den är baserad på den beprövade tekniken för CW-800 men har en modifierad ugn som…

Till produkterna
imageOverlay

SURFACEC-800

Bestämning av ytkol är ett speciellt krav för kvalitetskontroll inom metallproducerande och metallbearbetande industri. ELTRAs SurfaceC-800-analysator är designad för exakt bestämning av ytkol i många typer av fasta prover från…

Till produkterna
imageOverlay