Elementalanalys

ELEMENTRAC CS-d

productImage
ELEMENTRAC CS-d
Analysator för kol / svavel

ELTRAs ELEMENTRAC CS-d är den enda analysatorn på marknaden för bestämning av kol och svavel i organiska såväl som oorganiska prover. För detta ändamål är ELEMENTRAC CS-d utrustad med både en induktions- och en motståndsugn (ELTRA Dual Furnace Technology), som täcker hela spektrumet av kol- och svavelanalys.

Upp till fyra mycket känsliga infraröda (IR) celler möjliggör exakt mätning av både höga och låga kol- och svavelkoncentrationer i endast en analys. Mätområdet för varje cell kan anpassas till användarens specifika krav för att säkerställa optimala mätförhållanden för varje applikation.

ELEMENTRAC CS-d levereras med den omfattande och användarvänliga programvaran ELEMENTS som innehåller statistik, grupperingar, rapporter, diagnosverktyg och många ytterligare funktioner.

Art.nr: 1234 5678 0000