Elementalanalys

ELEMENTRAC CW-800M

productImage
ELEMENTRAC CW-800M
KOL / VATTENANALYSERARE

ELTRAs CW-800M-analysator är konstruerad för fraktionerad analys av kol och vatten i en enda operation. Den är baserad på den beprövade tekniken för CW-800 men har en modifierad ugn som möjliggör snabb justering av temperaturen i ugnen. Olika fraktioner av kol och vatten i provet analyseras genom applicering av olika ugntemperaturer. ELTRAs CW-800M-analysator är konstruerad för en exakt och samtidig bestämning av kol (släppt som CO2) och vatten i kalk, gips och cement från spårnivå upp till 100% (beroende på provets vikt). Andra provmaterial inkluderar malm, jord, mineraler, slagger och avfall.

Upp till fem temperatursteg (“ramper”) kan programmeras för varje applikation. Temperaturnivåerna och deras varaktighet kan väljas. Den maximala temperaturen är 1000 ° C.

Beroende på applikationssteget kan antingen O2 användas som ugnsatmosfär (oxidation av provet) eller inert gas som N2 eller argon.

Detekteringssystemet för ELTRAs CW-800M är mycket känslig, pålitlig och garanterar en lång livslängd. Det kan anpassas enligt användarens krav. Två infraröda celler kan kombineras oberoende och möjliggöra mycket exakt mätning av den frisatta CO2 och H2O.

Art.nr: 1234 5678 0000