Elementalanalys

ELEMENTRAC H-500

productImage
ELEMENTRAC H-500
VÄTENANALYSATOR

Bestämning av väte med hjälp av värmeextraktionsmetoden är ett speciellt krav för karakterisering av stål, stållegeringar, koppar och andra metaller. ELTRA: s H-500 är utformad för snabb och exakt bestämning av väte i dessa material.

H-500-analysatorn använder värmeextraktionstekniken och är utrustad med en motståndsugn med kvartsrör. Temperaturen kan ställas in till 1000 ° C i steg om 1 ° C. Det vanliga arbetsområdet för H-500 är cirka 900 ° till 1000 ° C.

ELTRA: s H-500 kan anpassas efter användarens krav. Analysatorn har upp till två olika känsligheter hos detektorerna för att möjliggöra högsta precision för en mängd olika applikationer.

Art.nr: 1234 5678 0000