Hårdhet är ett mått på motståndet mot lokaliserad plastisk deformation inducerad genom antingen mekanisk indragning eller nötning.

Rockwell
Rockwell-metoden mäter det permanenta intrycksdjupet som produceras av en kraft / belastning på en indentor. Först appliceras en förlast på ett prov med hjälp av en diamant- eller kul indentor. Efter att ha hållit förlasten i en angiven tid lägs därefter huvudlasten på för att sedan mäta intrycksdjupet.

Brinell
Brinell-metoden tillämpar en förutbestämd provbelastning (F) på en karbidkula med fast diameter (D) som hålls under en förutbestämd tidsperiod och avlägsnas sedan. Den resulterande intrycket mäter man diametern på och får därefter hårdheten definierat i brinell.

Vickers
Vickers-metoden är baserad på en optiskt mätning. Vickersmätningen lägger oftast på en mindre belastning (t.ex ett kilo) med hjälp av en diamantindentor för att göra ett intryck där två diagonaler mäts och omvandlas till ett hårdhetsvärde Vickers.

Knoop
Knoop-metoden, även denna kallad för mikrohårdhetsmätning, används mest för små detaljer, tunna sektioner eller för mindre härddjupsmätningar.

Qness
Qness GmbH, som är baserat i Salzburg, Österrike, fokuserar på utveckling, tillverkning och leverans av innovativa avancerade produkter för hårdhetsprovning och metallografiska uppgifter. Qness GmbH kan erbjuda fördelarna med motiverade medarbetare med stor erfarenhet inom hårdhetsprovning.

För mer information gå vidare till Qness hemsida