Hårdhetsmätning

CRANK SHAFT TESTING

productImage
CRANK SHAFT TESTING
Anpassade lösningar

Tillåter hårdhetsprovning i smala positioner
Korslinjelaserpekare för bestämning av testpunkt
Vridbar enhet med vinkelvisning
Arbeta på alla tre maskinerna samtidigt
Lagrade testprogram
Mallval och allokering av deldata per integrerad DMC-kodskanner
Helt integrerat i kvalitetsledningssystemet

Art.nr: 1234 5678 0000