Hårdhetsmätning

MOBILE IMAGE EVALUATION

productImage
MOBILE IMAGE EVALUATION
Anpassade Lösningar

För bärbar utvärdering av Brinell-hårdhetstestindragningar

  • Sändning inkluderar ärende
  • Ultramodern teknik
  • Bildutvärdering via inbyggt mikroskop med direktljusmodul
  • Utbytbart huvud för kundbestämda applikationer
  • Innovativa QATM-kontroller – Qpix T12
  • Branschkompatibel tablet PC
  • Datautdata via gränssnitt (USB 2.0)
  • Ergonomisk systemdesign
Art.nr: 1234 5678 0000