Hårdhetsmätning

Macro Automatic Testers

Qness 250 / 750 CA/CA+ EVO

CA- och CA + -versionerna av Qness 250/750 EVO-hårdhetsprovningsserien kombinerar det beprövade konceptet med en ”C” -formad maskinram med exakta automatiseringselement. För helautomatiserade seriella och linjära hårdhetsprov på delar av…

Till produkterna
imageOverlay

Qness 250 / 750 / 3000 A/A+ EVO

A- och A + -modellerna i Qness 250/750/3000 EVO-hårdhetsprovarserien är toppen av automatiserad hårdhetsprovning. På grund av de helautomatiserade 3-axliga kontrollproverna med olika testhöjder kan testas. Prover kan klämmas säkert…

Till produkterna
imageOverlay