Hårdhetsmätning

Micro Hardness Testers

QNESS 60 M EVO

QATM Qness 60 EVO-serien tar test av mikrohårdhet till en helt ny nivå: avancerade laboratorieutrustning av den senaste generationen kombinerar det bästa från två världar – hårdhetsprovning och mikroskopi utan…

Till produkterna
imageOverlay

QNESS CHD MASTER

KLAR ATT TESTA Vickers indenter och 3 linser ingår i grundpaketet – inga begränsningar med testmetoder; alla tillgängliga testbelastningssteg och omedelbart användbara. & nbsp; FULLT AUTOMATISKT TESTSEKVENS Med elektronisk belastningstillämpning…

Till produkterna
imageOverlay

QNESS CHD MASTER+

KLAR ATT TESTA Vickers indenter och 3 linser ingår i grundpaketet – inga begränsningar med testmetoder; alla tillgängliga testbelastningssteg och omedelbart användbara. & nbsp; FULLT AUTOMATISKT TESTSEKVENS Med elektronisk belastningstillämpning…

Till produkterna
imageOverlay

QNESS 60 A/A+ EVO

QATM Qness 60 EVO-serien tar test av mikrohårdhet till en helt ny nivå: avancerade laboratorieutrustning av den senaste generationen kombinerar det bästa från två världar – hårdhetsprovning och mikroskopi utan…

Till produkterna
imageOverlay