Hårdhetsmätning

QNESS CHD MASTER

productImage
QNESS CHD MASTER
Micro Hardness Tester

KLAR ATT TESTA

Vickers indenter och 3 linser ingår i grundpaketet – inga begränsningar med testmetoder; alla tillgängliga testbelastningssteg och omedelbart användbara.

& nbsp;

FULLT AUTOMATISKT TESTSEKVENS

Med elektronisk belastningstillämpning och en sluten krets.

& nbsp;

6-FOLD VERKTYGSÄNDRING TURRET

Det 6-faldiga verktygsbyte-tornet är standard och erbjuder gott om plats för olika testmetoder

& nbsp;

OPTIMAL STOP

Tidsbesparande läge slutför testserier så snart den lägre hårdhetsgränsen har underskridits.

Art.nr: 1234 5678 0000