Hårdhetsmätning

productImage
QNESS 150 M
Rockwell hardness testers

Enkel maskin (1 penetrator, 1 lins *)

Integrerat optiksystem med högupplöst digitalkamera, långdistanslins och automatisk ljusstyrkejustering

Automatisk bildutvärdering efter manuell bordsrörelse I Perfekt för smala testpunkter

Perfekt för smala testpunkter

Art.nr: 1234 5678 0000