Hårdhetsmätning

productImage
Qness 150 R
Rockwell hardness testers
  • Automatisk testsekvens med valfri automatisk start
  • Test fastklämt eller avklämt
  • Skapande av favoriter, statistik, visning av progression, ISO- och ASTM-omvandlingar
  • Direkt dataexport via RS232, Ethernet eller USB I Olika resultatexportmöjligheter som konfigurerbart protokoll eller dataexport i Qpix T2R-programvara
Art.nr: 1234 5678 0000