Metallografi

SAPHIR 250 M1

SAPHIR 250 M1 är en manuell sliphjul för slipning och polering för arbetshjul Ø 200/250 mm . Start / stopp-knappen med upplyst statusvisning och vridomkopplaren med skalan och integrerad boost-knapp…

Till produkterna
imageOverlay

SAPHIR 250 M2

SAPHIR 250 M2 är en manuell slip- och polermaskin med dubbla hjul för arbetshjul Ø 200/250 mm . Start / stopp-knappen med upplyst statusvisning och vridomkopplaren med skalan och integrerad…

Till produkterna
imageOverlay

SAPHIR 350

SAPHIR 350 är en enkelslipmaskin och polermaskin för arbetshjul Ø 200-300 mm. Den särskilt starka, hastighetsstyrda drivenheten tillåter de starkaste trycken. Den tydligt ordnade och robusta menydisplayen möjliggör användarvänlig drift.…

Till produkterna
imageOverlay

SAPHIR 360

SAPHIR 360 är en dubbelslipmaskin och polermaskin för arbetshjul Ø 200-300 mm. Den särskilt starka, hastighetsstyrda drivenheten tillåter de starkaste trycken. Den tydligt ordnade och robusta menydisplayen möjliggör användarvänlig drift.…

Till produkterna
imageOverlay

SAPHIR 300

SAPHIR 300 är en transportabel kvarn och polerare som är konstruerad för manuell användning. PRODUKTFÖRDELAR Bärbar slipanordning

Till produkterna
imageOverlay