Vi har certifierade service tekniker för alla våra instrument. Vi erbjuder även ackrediterad kalibrering via partners för instrument dragprovare och hårdhetsmätare. Våra servicetekniker har kontinuerliga utbildningar hos våra leverantörer.