Vi har certifierade service tekniker för alla våra instrument. Vi erbjuder även ackrediterad kalibrering via partners för instrument dragprovare och hårdhetsmätare. Våra servicetekniker har kontinuerliga utbildningar hos våra leverantörer.

Swedac ackreditering

JK Lab Nordic är Swedac ackrediterade för kalibrering.
Se dokumentet som beskriver ackrediteringens omfattning här.
Se vår sida hos Swedac här.