JK Lab Nordic AB och BergmanLabora AB går samman!

Åkersberga 2022-07-01
JK Lab Nordic AB och BergmanLabora AB har kommit överens om att under hösten gå samman till ett bolag under det gemensamma namnet BergmanLabora AB.

Nu tar vi nästa stora steg i att utveckla JK Lab Nordic ytterligare. Vi gör det genom att gå samman med BergmanLabora AB som, precis som vi, är ett distributörsföretag. I och med sammanslagningen får vi tillgång till varandras hela produktportföljer med kompletterande produkter som även passar in för flertalet av våra kunder. BergmanLabora är t.ex. sedan mer än 25 år exklusiv distributör av Nikon’s mikroskopsortiment. Man har också en spännande agentur i Biolin Scientific som har system för mätning av yt-egenskaper på material, något vi tror flera av våra kunder kan vara intresserade av.
Alla anställda på JK Lab kommer efter hand gå över till BergmanLabora och med sammangåendet blir vi en gemensam organisation på ca 25 personer, där vi stärker upp alla funktioner inom sälj, support, service och kundtjänst.
BergmanLabora är också ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001-certifierade, något JK Lab också kommer bli en del av.
Tills vidare är det ”affärer som vanligt”. Det vill säga all kontakt, försäljning och service sker som vanligt med JK Lab. Ni fortsätter kontakta dem nu brukar på samma sätt som tidigare. Under hösten kommer vi påbörja arbetet att fusionera ihop de två bolagen och så fort det blir förändringar som berör våra kunder kommer vi informera om det.

Vill du veta mer kontakta JK Lab Nordic via info@jklabnordic.se eller telefon 08-400 220 08 alternativt BergmanLabora via info@bergmanlabora.se eller telefon 08-625 18 00.

 

Läs mer om samgåendet på BergmanLaboras hemsida!